IDEAL, a Infraestrutura de Datos Espaciais da Administración Lucense.

Benvidos a IDEAL, a Infraestrutura de Datos Espaciais da Administración Lucense.

A Infraestrutura de Datos Espaciais da Administración Lucense ofrece información xeo-referenciada da provincia de Lugo a partires dos datos da Enquisa de Infraestrutura e Equipamentos Locais (EIEL).

A EIEL é o instrumento básico de análise e valoración das necesidades de dotacións locais para efectos da cooperación económica local do estado. Está elaborada polas deputacións provinciais segundo unha metodoloxía común, contándose coa colaboración técnica do Ministerio de Política Territorial.

Nesta páxina web poderá descargar a información das edicións da EIEL para a provincia de Lugo dende o ano 1995 ata o 2011.

Tamén poderá acceder ós servicios Web Map Service e Web Feature Service que ofrecen a información da EIEL - abastecementos, saneamentos, infraestruturas viarias... - xeo-referenciada. Esta información ten, ademáis, metadatos asociados que poderá consultar. Estes metadatos seguen o standard ISO 19115, perfil 'Núcleo Español de Metadatos'.

Outro dos servizos ós que poderá acceder é un visor de mapas interactivo no que poderá visualizar a devandita información xeo-referenciada da EIEL. O único que precisa para utilizar o visor de mapas é un navegador - Chrome, Firefox, Internet Explorer - reciente.

Por último, ofrecemos un servizo de nomenclátor que permite a busca de máis de 9.400 entidades singulares espalladas por toda a provincia de Lugo. Para cada entidade singular atopada dase a seguinte información: código INE, municipio, parroquia e coordenadas que permiten ubicala xeográficamente.