Información de contacto.

Se quere facer algún comentario ou ten algunha dúbida acerca dos contidos da páxina ou a elaboración da Enquisa, por favor, contacte con nós nas seguintes direccións de correo electrónico:

  • Responsable da EIEL na Deputación Provincial de Lugo: Francisco Velayos Pardo,
  • Director e responsable na Universidade de Santiago de Compostela: Prof. Dr. David Miranda Barrós,
código QR