Catálogo de metadatos.

A información xeo-referenciada da EIEL está organizada en 39 capas ás que se pode acceder utilizando os servizos Web Map Service (WMS) e Web Feature Service (WFS) suministrados dende este portal.

Tantos os servizos WMS e WFS como cada unha destas capas ten asociado un arquivo de metadatos - núcleo ISO 19115 - cuxos contidos poden ser consultados e descargados dende o listado amosado a continuación.

código QR