Servizo de nomenclátor.

O servizo de nomenclátor que ofrecemos permite buscar máis de 9.400 entidades singulares - o núcleos de poboamento - distribuidas en 66 dos 67 municipios da provincia.

O único municipio excluido e o de Lugo, que ó ter máis de 50.000 habitantes non é enquisado pola EIEL.

Para cada entidade singular atopada dase a seguinte información: código INE, municipio e parroquia ó que pertencen e coordenadas que permiten ubicala xeográficamente.

nome entidade
  
buscar entidade en
  
  
código QR